พฤศจิกายน [Nov], 2019
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, พฤศจิกายน [Nov] 3, 2019 - พฤศจิกายน [Nov] 9, 2019
11/3/2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/4/2019
  
11/5/2019
  
11/6/2019
  
11/7/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมงบประมาณในการจัดทำครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ  (คณะวิทย์ ฯ)
11/8/2019
  
11/9/2019