มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มิถุนายน [Jun] 2, 2019 - มิถุนายน [Jun] 8, 2019
6/2/2019
  
6/3/2019
  ทบทวนแผน  (มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด )
6/4/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่อง การออกแบบและเทคนิคการทำวิจัยเพื่  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี2562  (คณะวิทย์ ฯ)
6/5/2019
  
6/6/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (คณะวิทย์ ฯ)
6/7/2019
  
6/8/2019
08:00  - 17:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์   (คณะวิทย์ ฯ)