กรกฎาคม [Jul], 2020
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 17, 2019 - กุมภาพันธ์ [Feb] 23, 2019
2/17/2019
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน รุ่  (คณะวิทย์ ฯ)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและม  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดค่ายเทคนิคปลอดเชื้อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในวันที่  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการกีฬาระหว่างคณะ  (คณะวิทยาการ )
2/18/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/19/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/20/2019
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/21/2019
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับบริษัท ราชาพาณิชย์ ฟู๊ด จำกัด  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/22/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
2/23/2019
  โครงการวิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน  (คณะวิทยาการ )
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเส้นทางอาชีพครูในอนาคต  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยา  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนักวิจัยคณิตศาสตร์ (workshop) ตามโครงการ Work int  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)