กันยายน [Sep], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มกราคม [Jan] 27, 2019 - กุมภาพันธ์ [Feb] 2, 2019
1/27/2019
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี  (คณะวิทย์ ฯ)
  โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คณะวิทยาการ )
1/28/2019
  
1/29/2019
  
1/30/2019
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสังสรรค์ปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
1/31/2019
  
2/1/2019
  
2/2/2019