มิถุนายน [Jun], 2020
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, ตุลาคม [Oct] 28, 2018 - พฤศจิกายน [Nov] 3, 2018
10/28/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับนักศึกษาระดับคณะเพื่อเ  (คณะวิทย์ ฯ)
10/29/2018
  
10/30/2018
  
10/31/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วย  (คณะวิทย์ ฯ)
11/1/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการ KPRU ROAD SHOW  (คณะวิทย์ ฯ)
11/2/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562  (คณะวิทย์ ฯ)
11/3/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ  (คณะวิทย์ ฯ)
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน  (คณะวิทย์ ฯ)