ธันวาคม [Dec], 2019
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กันยายน [Sep] 9, 2018 - กันยายน [Sep] 15, 2018
9/9/2018
08:00  - 17:00 สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  (คณะวิทยาการ )
9/10/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งกำหนดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
9/11/2018
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา )
9/12/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์และให้ความรู้ถึงอันตรายของภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  (คณะวิทย์ ฯ)
9/13/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
9/14/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณะวิทย์ ฯ)
9/15/2018