กุมภาพันธ์ [Feb], 2018
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, กุมภาพันธ์ [Feb] 25, 2018 - มีนาคม [Mar] 3, 2018
2/25/2018
  
2/26/2018
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา ร  (คณะวิทย์ ฯ)
2/27/2018
  
2/28/2018
  
3/1/2018
  
3/2/2018
  
3/3/2018
  โครงการจิตอาสาวิทยาการ  (คณะวิทยาการ )