มกราคม [Jan], 2020
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

        เมนูการทำงาน
ดูกิจกรรมรายปี (Year)
ดูกิจกรรมรายเดือน (Month)
ดูกิจกรรมรายสัปดาห์ (Week)
ค้นหากิจกรรม (Search)

เข้าสู่ระบบ (Login)

สรุปกิจกรรม ปฏิทินของแต่ละหน่วยงาน


1.มรภ.กำแพงเพชร

2.มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

3.คณะครุศาสตร์

4.คณะมนุษยศาสตร์

5.คณะวิทยาการจัดการ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.สำนักส่งสริมวิชาการ

9.สถาบันวิจัยและพัฒนา

10.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

11.สำนักประกันคุณภาพ

12.สำนักงานอธิการบดี

13.สำนักวิทยบริการ

14.กองพัฒนานักษา

15.กองนโยบายและแผน

16.งานบริการวิชาการ

Week Events, มกราคม [Jan] 19, 2020 - มกราคม [Jan] 25, 2020
1/19/2020
  
1/20/2020
  
1/21/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดโครงการบริการวิชาการ  (คณะวิทย์ ฯ)
1/22/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสังสรรค์ปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563  (คณะวิทย์ ฯ)
1/23/2020
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร   (คณะวิทย์ ฯ)
1/24/2020
  
1/25/2020
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอาย  (คณะวิทย์ ฯ)