กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 22, 2020, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พลังงาน KPRU Save Energy Green University
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการฉีดยา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com