กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 18, 2020, เสาร์
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com