กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 15, 2020, พุธ
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรักแรกผูกจิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมการเย็บแผล การตัดไหม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com