กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 1, 2020, พุธ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com