กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 12, 2020, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ จำน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com