กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 10, 2020, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KPRU DIY แอ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com