กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กุมภาพันธ์ [Feb] 25, 2020, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ปลาบึกเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com