กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 27, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม งานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com