กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 28, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com