กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 22, 2019, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดติดตามการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย และการติดตามผลการนำผลการวิจ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com