กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 21, 2019, พุธ
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกและการมอบรางวัล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม รับฟังการนำเสนอระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดชมนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com