กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 18, 2019, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระจอมเ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com