กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 7, 2019, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และโครงการลดใช้พลังงาน
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรักแรกผูกจิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com