กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 27, 2019, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ได้รับการพัฒนา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com