กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 21, 2019, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ทำบุญ และกีฬา ประจำปี 2562
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com