กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 9, 2019, อังคาร
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดอบรมและปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ช่วงดาวเสาร์โคจรใกล้โลกมากที
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com