กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 5, 2019, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com