กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 16, 2019, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำกระดาษจากต้นกล้วย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com