กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 8, 2019, เสาร์
08:00 - 17:00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com