กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มิถุนายน [Jun] 4, 2019, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะวิจัย เรื่อง การออกแบบและเทคนิคการทำวิจัยเพื่
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com