กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤษภาคม [May] 26, 2019, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนากลางภาคการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com