กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 23, 2019, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เรื่อง การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การก่อสร้างและการต่อเติมห้องปฏิบัติการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com