กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 18, 2019, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสงกรานต์ราชภัฏ(SONGKRAN KPRU FESTIVAL) ประจำปี พ.ศ.2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com