กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, เมษายน [Apr] 2, 2019, อังคาร
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและงานอำลารุ่นพี่ Good Bye senior Party 2019
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com