กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มีนาคม [Mar] 16, 2019, เสาร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นร่วมกับเออาร์เทคโนโลยีสู่การพัฒนาส
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "Math Pi Day 4th" และกิจกรรมทำบุญบ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com