กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 16, 2019, พุธ
  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสนบสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมกีฬารวมใจเกมส์และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com