กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 14, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com