กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 6, 2018, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม เรื่อง การจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com