กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 23, 2018, ศุกร์
  สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพ
17:00 - 23:00 โครงการวิทยาการลอยกระทง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com