กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 22, 2018, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 "เปิดประตูสู่อาชีพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com