กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 3, 2018, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 5 ขั้น ปั้นหุ่นดี สุขภาพดี ด้วยวิธีธรรมชาติ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com