กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 29, 2018, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com