กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 12, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์และให้ความรู้ถึงอันตรายของภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com