กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 12, 2018, อาทิตย์
08:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com