กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 25, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม“ราชภัฏกำแพงเพชรอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสวั
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม“ราชภัฏกำแพงเพชรอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com