กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 3, 2018, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ 2561 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในยุคไทย
14:00 - 15:00 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com