กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 26, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 (กพ.เขต2)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม"ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com