กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 24, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง E-RMS
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com