กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 21, 2018, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  ติว O-NET คณิต ป.6 (กพ.เขต2)
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารกระป๋อง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com