กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 28, 2017, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี ประดิษฐาน
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com